headerbg bl

1857

14/07/1857, Aanbesteding van de verlenging van het kanaal tot in Sluis, Nederlandsche staatscourant (www.delpher.nl)

AANBESTEDING.

Op Dinsdag den 4den Augustus 1857, des voormiddags ten 11 ure, zullen Burgemeester en Wethouders van Sluis, in tegenwoordigheid van den Heer Hoofdingenieur in het 11de district van den Waterstaat, ten Raadhuize dier gemeente, onder nadere goedkeuring, in het openbaar bij inschrijving en opbod Aanbesteden:

het verlengen van het Kanaal van Brugge tot in de Kaai van Sluis, met het bouwen van eenen Houten Siphon onder het Kanaal, het herstellen en verlengen der Kaaimuren, en verdere werken, benevens de leverantie van alle benoodigde Materialen.

Waarvan het Bestek en de Voorwaarden, behalve ter Secretarie der gemeente Sluis, zullen ter lezing liggen op dezelfde plaatsen waar die van provinciale waterstaatwerken en wegen in Zeeland gewoonlijk worden ter lezing gelegd.

14/07/1857
Nederlandsche staatscourant (www.delpher.nl)
1857

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.