1918

19/10/1918, De telefoondraad doorgeknipt, De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad (www.delpher.nl)

De telefoondraad doorgeknipt.

Men bericht uit Sluis:

Aan de grensposten te Sint Anna Termuiden bij Sluis verscheen om drie uur iemand van het “hogspannungscomando”, die glimlachend den telefoondraad doorknipte en het telefoonkastje wegnam. De honderden Belgen, die zich achter de Nederlandsche wachtposten hadden verzameld, sloegen met begrijpelijke ontroering deze gebeurtenissen gade en toen de laatste mannen van de Duitsche wacht wegtrokken, ging er een donderend gejuich op.

Aan deze zijde van het kanaal naar Brugge kwamen verschillende compagnieën Duitschers bijeen, die bij bootjes vol tegelijk werden overgezet, om dan in de richting van Eecloo af te marcheeren. De laatsten schoten eerst met eenige geweerschoten het veerbootje in den grond en u wachten we op de komst van de eerste geallieerde soldaten aan de Zeeuwsch-Vlaamsche grens.

19/10/1918
De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad (www.delpher.nl)
1918

Afdrukken E-mailadres