1917

1917 [ca.]: Schilderij van C. Montald (1862-1944), De Damse Vaart in de winter met kromgewaaide bomen door de westenwinden. (waterverf, privé-eigendom)

1917 4

1917 [ca.]
1917

Afdrukken E-mailadres