1916

11/11/1916, Suikerbieten naar Belgiƫ, Algemeen Handelsblad (www.delpher.nl)

Suikerbieten naar Belgiƫ.

Het kanaal tusschen Sluis en Brugge wordt weder eens, na langen tijd, gebruikt. Een 8-tal Belgische schepen mogen suikerbieten innemen, en naar een Belgische fabriek vervoeren. Zij kunnen te zamen ruim 2 millioen K.G. laden. De daarvan vervaardigde suiker moet evenwel weder naar Holland worden gezonden.

Hierdoor worden de boeren uit den omtrek geholpen, doordat zij meer kans hebben hun bieten tijdig af te leveren; en wordt er aan de Belgische fabriek wat werk verschaft.

11/11/1916
Algemeen Handelsblad (www.delpher.nl)
1916

Afdrukken E-mailadres