1916

06/10/1916, Brooduitvoer naar België, De Telegraaf (www.delpher.nl)

Brooduitvoer naar België.

Eindhoven, 5 oct. Voor het tijdperk van 25 september tot 10 october a.s. is alhier consent verleend, om ruim 210.000 K.G. brood te verzenden naar België.

Sluis, 5 oct. (Eigen ber.). Heden wordt voor de eerste maal na de schorsing weer brood naar België gevoerd, bestemd voor Brugge, waar de nood groot is. Ook uit Aardenburg zal er gezonden worden naar Maldegem en Eecloo. Te Sluis is het meel voor de gansche maand october aangekomen.

Het is zoo goed als zeker, dat een deel der suikerpeeën dit jaar door ’t kanaal van Sluis naar België gevoerd zal worden. Dit kanaal is sedert october 1914 bijna geheel afgesloten geweest. Men kan dus verwachten, dat eenige schepen, die met vele andere in het te Sluis doodlopend kanaal opgesloten lagen, weer in de vaart de vaart zullen komen.

6/10/1916
De Telegraaf (www.delpher.nl)
1916

Afdrukken E-mailadres