1915

01/10/1915, Duitse maatregelen tegen geallieerde vliegtuigen, De Telegraaf (www.delpher.nl)

In België. Duitsche macht tot over de grens.

Onze correspondent aan de grens schrijft dato 30 september:
Brugge is na 8 uur in volle duisternis gehuld. Van Zeebrugge, Heyst, Knokke, Westkapelle straalt geen minste lichtje. Maatregelen zooals we reeds meldden, tegen de aviateurs der verbondenen.

Maar even over de grens, juist aan ’t begin van ’t kanaal dat naar Brugge leidt, ligt Sluis, ’t oude, welbekende Zeeuwsche stadje. En al is Sluis nu ’s avonds wel geen “zee van licht”, het i toch van een behoorlijk aantal gaslantaarns voorzien. En van uit de hoogte bekeken moest het dus een lichtend lekje zijn. Sluis trekt zijn gas van de fabriek te Brugge, die ook aan Zeebrugge, Westkapelle en andere plaatsen levert.

Zondagnamiddag was de gasaanvoer te Sluis plots gestaakt. Men hoopte, dat dit ongemak maar van korten duur zou zijn, docht ’t stadje blijft nog steeds van gaslicht beroofd …

Men meen eerst, dat de gasfabriek te Brugge, door bommen getroffen was, maar neen. Brugge heeft gas.

Gebrek aan kolen dan? Brugge is voldoende van steenkool voorzien.
Er werd gegist en geraden.

Van Duitsche soldaten ken ik nu de reden. De Duitschers hadden het in hun macht die lichtplek aan ’t begin van ’t kanaal naar Brugge te doen verdwijnen. En daarom – zoo vertelden de militairen – werd de gasaanvoer afgesneden.

De enkele stormlantaarns, die hier en daar te Sluis heel eigenaardig aan een hoek hangen te bengelen, zullen geen fellen weerschijn geven, maar moet van boven gezien, eerder aan een flikkerend pitje op een eenzame hoeve doen deken.

Sluis kan nog lang zonder gas blijven. Maar of die maatregel de Duitschers veel helpen zal? Aardenburg ligt ook bij de grens en heeft zijn eigen gasinrichting. Dus schijnt me ’t middel meer nadeelig en vervelend voor Sluis, dan nuttig voor de Duitsche overheid te Brugge.

1/10/1915
De Telegraaf (www.delpher.nl)
1915

Afdrukken E-mailadres