1915

12/01/1915, Het kanaal Brugge – Sluis (Over de verdedigingslinie van de Duitsers), De Telegraaf

Zie ook: www.delpher.nl

Het kanaal Brugge-Sluis. Te Brugge.

Onze correspondent te Sluis schrijft ons d.d. 11 januari:

Dat dit kanaal wel beschouwd moet worden als een verdedigingslijn achter de kust, bewijst het opstellen van geschut te Oostkerke, bij de Siphon (waar twee andere vaarten dit kanaal kruisen) en te Damme. Ook deze stukken vuurden gisteren op de aéroplanen, wier verschijning ik melde. Deze vliegtuigen hebben de kuststreek verkend tot Moerkerke, ongeveer 15 K.M. van de zee.

Ik meldde reeds, dat op het kanaal Brugge-Sluis de bruggen opengedraaid zijn. Op sommige punten zijn ook verschansingen aangebracht, niet naar het oosten als die der Belgen vroeger, maar naar ’t Westen, naar de kust dus, gericht…

12/01/1915
De Telegraaf (www.delpher.nl)
1915

Afdrukken E-mailadres