1914

06/12/1914, Aan de kust (Over de verdedigingslinie van de Duitsers), Nieuwe Tilburgsche Courant (www.delpher.nl)

Aan de kust. —Roussselaere via Sluis.

SLUIS, 4 Dec. (Tel.) De Duitschers gaan voort met de Noordelijke kuststreek in staat van verdediging te brengen. Aan de Siphon, daar, waar de vaart van Sluis-Brugge, de Leopold vaart en 't kanaal van Schipdonk kruist, hebben ze loopgraven gemaakt. Een half uur Oostelijker, te Moerkerke, werden kanonnen opgesteld. In de kerk van dit laatste dorp stallen paarden. Een vernielde brug aldaar, de Platheule, werd nu vervangen door boomstammen met planken, maar alleen voor eigengebruik. Men spreekt er van, ook andere vernielde bruggen te vervangen.

De soldaten, langs dit kanaal gelegerd, verblijven in kantonnementen, waar de burgemeester van de gemeente, op wier grondgebied de kantonnementen zijn, de militairen van overvloedig voedsel te voorzien. Het aantal der aan de kust van Mariakerke tot Knokke opgestelde kanonnen bedraagt ongeveer veertig. Ook dat der machinegeweren is aanzienlijk

6/12/1914
Nieuwe Tilburgsche Courant (www.delpher.nl)
1914

Afdrukken E-mailadres