1914

06/11/1914, De tweede verdedingslinie der Duitschers, Rotterdamsch nieuwsblad (www.delpher.nl)

De tweede verdedigingslinie der Duitschers.

Aan de Tijd wordt van gisteren uit Sluis gemeld:

“Zooals ik reeds seinde, wordt een verdedigingslinie gemaakt van Zeebrugge naar Dudzeele. Vanmorgen bleek me na een tocht in die buurt,dat de linie zich ook voorbij Dudzeele uitstrekt langs het kanaal, dat van daar in oostelijke richting voortloopt. De versterkingen worden zeer behendig aangelegd mede onder leiding van marine-officieren, die in motorbooten rondvaren. De versterkingen bestaan uit loopgraven en het gemaskeerd opstellen van batterijen. Vooral de sluizen bij Damme zijn sterk verdedigd."

Dudzeele ligt bij Brugge

6/11/1914
Rotterdamsch nieuwsblad (www.delpher.nl)
1914

Afdrukken E-mailadres