1914

03/11/1914, Over het begin van de Eerste Wereldoorlog, Tilburgsche courant (www.delpher.nl)

IN WEST VLAANDEREN.

Een correspondent van het Nv d D seint gisteren uit Sluis. Heden ben ik te Brugge geweest met de laatste tram die daar heen ging. Aan de grens werden alle papieren streng door Duitsche soldaten gecontroleerd.

Van Zeebrugge tot Dudzeele hebben de Duitschers groote versterkingen aangebracht met zwaar geschut en veel 6 c.M. veldgeschut. Of er gebruik van gemaakt zal moeten worden is een vraag, maar men heeft hier een tweede linie gemaakt vcor den eventueelen terugtocht. Duizenden matrozen en zeesoldaten bevinden zich daar.

Te Brugge had men de tram gerequireerd en het verkeer met Holland werd ’s middags plotseling stop gezet. Niemand mocht meer naar Holland terug of van Holland België in.

Zwaar geschut hoorde men duidelijk te Brugge, veel vliegtuigen zweefden in zuidelijke richting, vele gewonden kwamen binnen.

Met veel moeite ben ik met een collega over de velden langs het kanaal naar Holland gekomen; andere collega's bleven achter. Een tram kwam nog van Brugge, doch niemand mocht mee„ alleen de zusters met hun kindertjes uit Westduinen mochten nog naar Holland. Alle uitvoer is stop gezet, aJle paspoorten zijn ingetrokken. 

3/11/1914
Tilburgsche courant (www.delpher.nl)
1914

Afdrukken E-mailadres