1911

1910-11, resp. 530 en ruim 660 schepen varen de Sluisse haven binnen (WILDEROM, M.H., Tussen afsluitdammen en deltadijken. IV Zeeuwsch Vlaanderen, Vlissingen, 1973, 489)

1911
WILDEROM, M.H., Tussen afsluitdammen en deltadijken. IV Zeeuwsch Vlaanderen, Vlissingen, 1973, 489
Wilderom, M.H.
1911

Afdrukken E-mailadres