1907

09/05/1907, Aanbesteding voor een los- en laadsteiger in Sluis, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Verkoopingen, enz.

Heden werd aan het gebouw van het gewestelijk bestuur te Middelburg aanbesteed: het maken van een los- en laadsteiger met bijkomende werken in het kanaal van Sluis naar Brugge te Sluis. Raming f 3000.

Hiervoor werd ingeschreven door de heeren: J. de Jonge te Middelburg voor f 3232, A. Du Burck voor f 3169, J.M. Heijl van de Sande voor f 2989 en C.J. de Smit voor f 2936. De drie laatste inschrijvers wonen te Breskens.

9/05/1907
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1907

Afdrukken E-mailadres