1906

23/10/1906, Over het onderhoud van het kanaal op het Nederlands grondgebied, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

b. het onderhoud van het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Sluis naar Brugge, gedurende 1907, 1908 en 1909. Raming f 354 per jaar.

23/10/1906
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1906

Afdrukken E-mailadres