1897

08/11/1897, Over het onderhoud van het Nederlands gedeelte van het kanaal Brugge – Sluis, Het nieuws van den dag: kleine courant (www.delpher.nl)

2° Het onderhoud van het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Sluis naar Brugge, gedurende de jaren 1898-1900. Raming f 250 per jaar. De minste inschrijving van den heer P. Monjé, te Breskens, voor f 247.

08/11/1897
Het nieuws van den dag: kleine courant (www.delpher.nl)
1897

Afdrukken E-mailadres