1894

11/04/1894, Over het sluiten van het kanaal Brugge – Sluis, Het nieuws van den dag: kleine courant (www.delpher.nl)

Scheepvaart.

In verband met in België en Nederland uit te voeren werken is de sluiting van het kanaal van Luik naar Maastricht, van de Zuid-Willemsvaart en van het kanaal van Brugge naar Sluis in het jaar 1894 geregeld als volgt: …

Voor het kanaal van Brugge naar Sluis, gedurende zes dagen, van 23 tot en met 28 april a.s.

De aanvulling van de panden zal aanvangen uiterlijk bij het verstrijken van de bovengenoemde termijnen van sluiting. Dientengevolge zal de scheepvaart aanvankelijk slechts met beperkten diepgang kunnen plaats hebben.

11/04/1894
Het nieuws van den dag: kleine courant (www.delpher.nl)
1894

Afdrukken E-mailadres