1891

1891, Over de barge tussen Brugge en Sluis, Provinciale wegwijzer (Stadsarchief Brugge)

Vertrekuren der Bargien (…)

Sluis. – Stoombootdienst Brugge-Sluis en tusschenliggende plaatsen, met het stoomschip Willem-Leopold. Aanlegplaats te Brugge bij den heer Isselée in de herberg Au Progrès, aan de Dampoort. – Kantoor te Sluis bij de wed. Beyaert, op de Kaai, in het Hof van Brussel. Vertrekt dagelijks uit Brugge en Sluis op de uren volgens den tijd van ’t jaar. De eerste maandag van iedere maand zal de boot stil liggen.

1891
Provinciale wegwijzer (Stadsarchief Brugge)
1891

Afdrukken E-mailadres