1872

20/05/1872: Gemeenteraadsbeslissing Hoeke over de steenweg Lapscheure, Hoeke, Westkapelle en de brug over het kanaal (Register van de gemeenteraad, Hoeke, f° 494)

De Gemeente Raad te Houcke, Gezien onze beraadslaging van den 1n der lopende maand waarbij in de kosten der brug te leggen over de vaart van Brugge naar Sluis, om te dienen tot volledingsmaking van het ontwerp van steenweg naar Westcappelle, over Houcke naar Lapscheure, een onbepaald aandeel door onze gemeente te bestrijden gestemd is geweest. (…)

Gezien het bestek opgemaakt door dhr commissaris der wegen den 12 dezer voor het leggen der brug in kwestie belopende tot fr. 8586.14 dus dat het derde deel daar van voor door de drij gemeenten te dragen zoude bedragen frs 2862.04 cn. Overwegende dat na de gedane berekening der uitgestrektheid in lande der drij gemeenten, het aandeel voor Houcke zal beloopen tot frs 322.48 cn.

Beslist met eenparige stemmen, dat de gemeente Houcke, in de kosten der brug zal betalen frs 322.48 niet begrepen de som van frs 2500. gestemt in de kosten van den steenweg, dus te somen frs 2822.48 cn, hetgene voor het kleine gemeente van Houcke eene groote opoffering zal zijn. 

20/05/1872
Register van de gemeenteraad, Hoeke, f° 494
1872

Afdrukken E-mailadres