1869

1869: Uit het jaarverslag van Zeeland over het onderhoud van het Nederlands gedeelte van het kanaal Brugge – Sluis (Zeeuws Archief, Verslag van den toestand der provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten, 1869, 396)

Het onderhoud van het Nederlandsche gedeelte van het kanaal van Sluis naar Brugge, ter lengte va 1075 meters, werd, gelijk wij in ons vorig verslag mededeelden, voor de jaren 1866-1868 aanbesteed voor eene som van f 1460.

Het kanaalpeil werd van den 23sten tot den 31sten Maart met 1 meter verlaagd ter uitvoering van werken.

Eene door de aflating ontstane afschuiving in het talud maakte echter eene geheele aflating van het kanaal noodzakelijk. Zij had plaats van 27 tot 30 Maart. 

1869
Zeeuws Archief, Verslag van den toestand der provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten, 1869, 396
1869

Afdrukken E-mailadres