1869

04/12/1869, Aanbesteding voor het onderhoud van het Nederlands gedeelte van het kanaal Brugge – Sluis, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Verkoopingen en aanbestedingen.

Heden werd aan het gebouw van het provinciaal bestuur alhier aanbesteed:

2. het driejarig onderhoud van het kanaal van Sluis naar Brugge (Nederlandsch gedeelte), gedurende 1870, 1871 en 1872. Laagste inschrijver de heer P. Verlée, te Breskens, voor f 800.

04/12/1869
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1869

Afdrukken E-mailadres