1869

08/09/1869, Verkoop van de schroefstoomboot Jacob van Maerladt, Nieuwe Rotterdamsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad (www.delpher.nl)

Verkooping. De Notaris C. Le Nobel, resideerende te Oostburg, zal op vrijdag den 17 september 1869, des voormiddags ten 11 ure, in het Logement de Eenhoorn, op de Markt te Sluis, in het openbaar presenteeren te verkoopen:

1. Een SCHROEFSTOOMBOOT, genaamd Jacob van Maerlandt, varende tusschen Sluis en Brugge, visa versa, groot 12 Paardenkracht, lang 221/2 meters (ellen) en breed 3 meters 35 centimeters (3 el 35 duim)
2. Eene Houten TREKSCHUIT OF BARGE …

08/09/1869
Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad (www.delpher.nl)
1869

Afdrukken E-mailadres