1866

20/01/1866, Over het onderhoud van het Nederlands gedeelte van het kanaal Brugge – Sluis, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Verkoopingen en aanbestedingen.

Door het provinciaal bestuur is heden alhier aanbesteed: het onderhoud van het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Sluis naar Brugge, gedurende de jaren 1866, 1867 en 1868. Aangenomen door P. Verlee, voor f 1460.

20/01/1866
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1866

Afdrukken E-mailadres