1864

09/09/1864, Advertentie “Schroefstoomboot Jacob van Maerlant”, zomerdienst, “van 1 April tot October”. (Sluisch weekblad, 09/09/1864)

van Sluis:
Maandag, Dinsdag en Zaterdag des morgens 7 ure.
Woensdag des morgens ten 5 ½ ure en des namiddags ten 3 ure.
Vrijdag des morgens ten 7 ure en des namiddags ten 2 ure.

Van Brugge:
Maandag, Dinsdag en Zaterdag des namiddags ten 4 ure.
Woensdag des morgens ten 7 ure en des namiddags ten 6 ½ ure.
Vrijdag des morgens ten 9 ure en des namiddags ten 4 ure.

09/09/1864
Sluisch weekblad, 09/09/1864
1864

Afdrukken E-mailadres