1864

04/03/1864, Advertentie “Schroefstoomboot Jacob van Maerlant”, winterdienst, “van 15 October tot 1 April”. (Sluisch weekblad, 04/03/1864)

van Sluis:
Maandag, Dinsdag en Zaterdag ’s morgens 7 ½ ure.
Woensdag ’s morgens 6 ure en ’s namiddags 2 ure.
Vrijdag ’s morgens 7 ure en ’s namiddags 2 ure.

Van Brugge:
Maandag en Dinsdag ’s namiddags 3 ure.
Woensdag ’s morgens 7 ½ ure en ’s namiddags 3 ½ ure.
Vrijdag ’s morgens 9 ure en ’s namiddags 3 ½ ure.
Zaterdag ’s nam. 3 ½ ure.

04/03/1864
Sluisch weekblad, 04/03/1864
1864

Afdrukken E-mailadres