1864

03/03/1864, Over de stoomboot (Sluisch weekblad, 04/03/1864)

Door de om 3 ure uit Brugge vertrokken Stoomboot werden mede gesleept twee voor deze Gemeente geladen kolenvaartuigen, waarvan er één aan het uitklarings-kantoor te Houcke vastraakte, …”

03/03/1864
Sluisch weekblad, 04/03/1864
1864

Afdrukken E-mailadres