1862

1862: De concessie voor eene stoombootdienst tusschen Sluis en Brugge verleend, werd overgeschreven op naam der firma Renier en Co. (Zeeuws Archief, Verslag van den toestand der provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten, 1862, 509)

1862
Zeeuws Archief, Verslag van den toestand der provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten, 1862, 509
1862

Afdrukken E-mailadres