1861

13/03/1861, De Stoomboot Jacob van Maerlant, Provinciale Over─│sselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad (www.delpher.nl)

Algemeene Verloting van voorwerpen van Kunst en Smaak ten behoeve der Noodlijdenden door den jongsten Watersnood, ie houden te sGravenhage.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 19 Januarij 1861 , No. 47. De commissie heeft de eer te berigten dat, behalve de reeds vermelde in hare advertentie van 19 Februarij ll. de navolgende middelen van vervoer welwillend hebben aangeboden om de Voorwerpen, die als prijzen voor de algemeene verloting worden ingezoNden , kosteloos over te brengen 13*.

De Stoomboot Jacob van Maerlant, varende tussehen Brugge en Sluis

13/03/1861
Provinciale Over─│sselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad (www.delpher.nl)
1861

Afdrukken E-mailadres