1861

1861: Uit het jaarverslag van Zeeland over het onderhoud van het Nederlandse gedeelte van het kanaal Brugge – Sluis (Zeeuws Archief, Verslag van den toestand der provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten, 1861, 327)

Van het kanaal van Sluis naar Brugge is het onderhoud van het Nederlandsche gedeelte, ter lengte van 1050 ellen, gedurende de jaren 1860, 1861 en 1862 aanbesteed voor f 1844.

Tot dit werk behoort ook het onderhoud van den rijweg over een gedeelte van den binnenberm van den noordelijken leidijk, en het maken van een zandpad op dien dijk, breed 1,50 ellen, over eene lengte van 350 ellen. 

1861
Zeeuws Archief, Verslag van den toestand der provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten, 1861, 327
1861

Afdrukken E-mailadres