1860

02/1860, Een gedicht ter ere van de stoomboot tussen Brugge en Damme (bron: A. POORTER, ‘’t Muurkrantje. De onvoltooide vaart’, Stadsarchief Brugge; verwijzing: J.H.v.D.)

Daar snelt, met rijken wimpeltooi,
De nieuwe Stoomer aan,
En klieft, vol trots, het schuimend nat
Der blanke waterbaan.
Hij hijgt, hij zucht, hij zwoegt, hij zwiert,
Daar ’t feestgewaad zijn leden siert.
Hij snort Van Maerlant’s graf voorbij
En rilt van blijden moed,
Terwijl hij Damme’s oude stad
Met stoomgefluit begroet …

02/1860
POORTER, A., ‘’t Muurkrantje. De onvoltooide vaart’, Stadsarchief Brugge
Poorter, A.
1860

Afdrukken E-mailadres