1792

1792, J.F. Mabesoone, Kaart van de waterwegen tussen Brugge en Sluis, met opgave van de aanpalende gronden die aan de stad Brugge toebehoren (Stadsarchief Brugge, Kaarten en Plannen, nr. 20)

1792 1

1792
Stadsarchief Brugge, Kaarten en Plannen, nr. 20.
1792

Afdrukken E-mailadres