Tentuinstelling in Knokke-Heist

Tentuinstelling


Kunst beroert klein en groot, jong en oud.

Kunst maakt gevoelens los, zet aan tot reflectie en leidt tot discussies en dialoog.
47 kunstenaars uit het nationale circuit zijn geselecteerd om hun werken te tonen aan het publiek in 14 privé -tuinen in de gemeente Knokke-Heist.

Tentuinstelling bewijst met deze 4de editie dat hedendaagse kunst niet noodzakelijk on(be)grijpbaar is.

14 tuineigenaars stellen hun tuin ter beschikking, waardoor kunst in een natuurlijk kader wordt getoond.

Hierdoor worden de drempels tussen publiek en kunst niet enkel verlaagd, ze worden weg genomen.

Kunst is een vorm van communicatie die in principe voor iedereen toegankelijk moet zijn. De kunst naar de mensen brengen, en de mensen naar de kunst.

Voor deze editie werken we samen met 4 verenigingen (Lions Club Damme Zwin, Kiwanis, Fyfty-one en Marnixring) uit Knokke-Heist. Hierdoor zijn er heel wat nieuwe locaties en een totaal nieuwe, boeiende fietsroute.

De spontane medewerking met de Stichting Luc Peire in deze editie draagt bij tot de kwaliteit van het aanbod die we met deze editie willen nastreven.

Uiteraard blijft het onze bedoeling om met deze organisatie diverse vzw's in de regio en daarbuiten financieel te steunen.
De medewerkers van deze vzw's bieden logistieke steun aan de organisatie.

Bij aankoop van één van onze 400 tentoongestelde werken wordt een belangrijk deel van de verkoopprijs integraal toegekend aan de voorgestelde vzw's.

Voor meer informatie surf naar www.tentuinstelling.be

Toegangsbadges en fietsrouteplan zijn beschikbaar vanaf 4 april 2015 aan de balies van het Cultuurcentrum en het Bureau van Toerisme in Knokke-Heist.


Afdrukken E-mailadres