headerbg bl
HomeActiviteitenActiviteiten 2012ZondagBabbel - Romeinse Kustverdediging - Zondag 26 februari 2012

ZondagBabbel - Romeinse Kustverdediging - Zondag 26 februari 2012

Romeinse Kustverdediging

Lezing op zondag 26 februari 2012 om 10 uur door Dr. Wouter Dhaeze

wouter-dhaeze-foto-03

Wouter Dhaeze, stadsarcheoloog van Oudenburg, bekeek hij hoe de militaire infrastructuur, zowel langs de Engelse kust als langs de continentale kust functioneerde in het kader van de kustverdediging. Vooral het feit dat Wouter Dhaeze de Europese kustverdediging in zijn geheel bestudeerde, bracht nieuwe inzichten met zich mee. Wat in de Europese militaire context gebeurde vindt hij ook terug in onze streek waar de Romeinse militaire kampen van Aardenburg, Oudenburg en van Maldegem-Vake gekend zijn. Om het concrete leven in deze castella te achterhalen bestudeerde hij niet alleen de archeologische vondsten, maar ook de teksten, epigrafische en numismatische gegevens, enz. Die situeert hij binnen de geografische en geologische situatie van onze streek.

In historische teksten uit de 3de en 4de eeuw na Chr. wordt beschreven hoe Romeinse generaals Frankische en Saksische piraten bestrijden. In tegenstelling tot meer recente tijden werd piraterij toen op het vasteland bedreven, niet op open zee. In het begin was deze piraterij eerder kleinschalig en vond deze enkel tijdens de zomermaanden plaats. In die fase werden enkel de kustgebieden geteisterd. Vanaf het einde van de 3de eeuw werd het probleem van de piraterij ernstiger. De vloten van de piraten werden groter en voeren steeds meer de rivieren op tot diep in het Gallische binnenland. De piraterij was voornamelijk problematisch in de periodes dat de Franken en Saksen controle hadden over het Nederlandse Deltagebied. Dit gebied was een uitstekende uitvalsbasis voor het houden van raids op de vlakbij gelegen Noord-Gallische en Britse kusten.

Uit recent onderzoek blijkt dat reeds op het einde van de 2de eeuw en wellicht reeds vroeger piraten opdoken en dus niet zoals aangenomen pas een eeuw later in de laat-Romeinse keizertijd. De mondingen van de grote rivieren in Nederland waren vermoedelijk al vanaf keizer Hadrianus (117-138 na Chr.) militair beveiligd. De kustverdediging groeide daarna vanuit Germania Inferior, het gebied dat ruwweg overeenkomt met het huidige Zuid-Nederland, richting Gallia Belgica. In de late keizertijd werd uiteindelijk ook de Normandische en Bretoense kust beveiligd. Ook langs de zuidoostkust van Engeland was een kustverdediging opgeworpen.

wouter-dhaeze-foto-01

Deze kustverdediging, opgebouwd uit vlootbasissen langs de kust en hulptroepenkampen dieper het binnenland in, was geen permanent systeem maar werd enkel geactiveerd op momenten van verhevigde piraterij. De Romeinen slaagden enkel tijdens periodes van sterk bestuur een goed functionerende kustverdediging op te zetten. Deze maakte bovendien vaak deel uit van een consolidatiepolitiek waarin ook andere elementen van grens- en/of diepteverdediging waren betrokken. Indien mogelijk werd gekozen voor een gecombineerde inzet van de vloot, infanterie en cavalerie. Dit had het meeste kans van slagen.

Biografie
Wouter Dhaeze (°1977) behaalde in 2000 het diploma van licentiaat in de archeologie aan de Universiteit Gent. In 2001 werkte hij op de archeologische sites van Heinstert en Clairefontaine (provincie Luxemburg) en daarna startte hij de opgravingen aan de zuidwestelijke hoek van het Romeinse castellum van Oudenburg op. Van oktober 2001 tot september 2005 was hij verbonden aan de vakgroep archeologie van de Universiteit van Gent waar hij de opgraving van het castellum van Maldegem-Vake uitwerkte en de materiele cultuur van enkele andere militaire sites bestudeerde. Hij was toen ook betrokken bij de opgravingen in Pessinus (Turkije) en de veldprospecties in de Potenza Vallei (Italië). In 2006 en 2007 werkte hij in opdracht van het VIOE als projectarcheoloog op de site Menen-Kortewaagstraat. Sedert 2008 is hij werkzaam in Oudenburg als stadsarcheoloog. Onlangs verdedigde hij zijn doctoraal proefschrift “De Romeinse kustverdediging langs de Noordzee en het Kanaal van 120 tot 410 na Chr”.

Praktische informatie

Lezingen zijn gratis voor leden van Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago.
Niet-leden betalen 3,50 euro, bezoek aan het museum inbegrepen.
Na de lezing bieden we je een drankje aan.

Plaats
Sincfala, Museum van de Zwinstreek, Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist. (tel 050-630-872)
Parkeergelegenheid: op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Het Anker (bereikbaar via de Felix Timmermansstraat)

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.