headerbg bl

Welkom

De "Strubbe's" te Oostkerke

De familie Strubbe treffen we vanaf 1580 oorspronkelijk in Snellegem aan.

Een zoon vestigde zich te Aartrijke, waar we op hetzelfde hof, nog steeds Strubbe's aantreffen. Een ander zoon vestigde zich te Loppem, andere te Varsenare.

Vóór 1800 vinden we in het kerkelijk archief van Oostkerke, geen Strubbe's.

De eerste die we er ontmoeten, misschien om werk te zoeken, daar veel zuiderlingen naar het Noorden afzakten, of die er een goede gelegenheid vond te trouwen, is: Josephus Strubbe, de 11e van 14 kinderen uit het gezin Sebastiaan Strubbe uit Aartrijke en Isabella Clara Van Hollebeke uit Loppem, waar de grafzerk staat op het kerkhof.

Josephus Strubbe, geboren te Loppem op 17 september 1780 en overleden te Oostkerke op 25 maart 1831, huwde te Oostkerke op 1 december 1807 met Isabella Clara Dombrecht, dochter van Jacobus en Isabella D'Hondt, en geboren te Oostkerke op 15 maart 1777, aldaar overleden op 22 april 1846. Ze was te voren weduwe van Joannes De Deckere , die overleed te Oostkerke op 28 januari 1807 vier kinderen achter latende. Uit dit huwelijk van 1807 werden te Oostkerke vier kinderen geboren:

I. Petrus Joannes Strubbe geboren op 7 mei 1811, overleden te Brugge op 27 febr 1863. Hij huwde te Knokke in 1837 met Isabella Theresia Vandenbriele uit Westkapelle, weduwe van Jacobus Quataert.

Hun acht kinderen werden te Knokke geboren. Men vertelt dat een zoon huwde met Isabella Borgonjon uit Koolkerke. Een dochter huwde met Hippoliet Taveirne uit Loppem. Een ander dochter huwde met Petrus Sonnevi11e uit Koolkerke.

Wie kan mij de afstammelingen bezorgen?

II. Karel Strubbe geboren op 13 februari 1814 en overleden te Oostkerke op 5 maart 1866. Huwde te Oostkerke in 1846 met Iaabella Dombrecht, 16 jaar oud zijnde, dochter van Casimier Franciscus en Eugenie Watelle; geboren te Oostkerke op 2 april 1830 en aldaar overleden op 24 september 1862. Uit dit huwelijk werden te Oostkerke negen kinderen geboren:

 1. Josephus Petrus, geb. 8 aug. 1847 en er gest. 23 december 1851.
 2. Virginie Eugenie, geboren op 11 februari 1849 en gestorven te Brugge op 25 april 1938. Huwde in 1868 met Leopold Deschepper, van wie zeven kinderen.
 3. Leonie Eugenie, geb. 25 jan. 1851. Huwde in 1873 met Ludovicus Franciscus Callewaert, van wie dertien Callewaert’s.
 4. Casimier Carolus, geb. 26 jan. 1854 en gest. te Damme 20 dec. 1926. Huwde in 1878 met Nathalie Sophia Verlinde; geen kinderen.
 5. Stephanie Marie, geb. 17 sept. 1855 en te Oostkerke overl. 27 dec. 1933.
  Huwde in 1895 met Karel Lodewijk Sanders, van wie één zoon.
 6. Ludovicus Carolus, geb. 6 febr. 1857 en te Damme overl. 29 mei 1914. Huwde te Damme in 1895 met Mathilde Dombrecht; geen kinderen.
 7. Carolus Jacobus, geb. 13 april 1868 en te Oostkerke gest. 7 juli 1878.
 8. Eugenie Dorothea, geb. 17 april 1860 en te Oostkerke gest. 29 nov 1860.
 9. Eugenie Ludovica, geb 13 okt 1861 en te Oostkerke gest. 13 febr. 1862.

III. Jacobus Carolus Strubbe geboren op 20 augustus l815 en overleden te Koolkerke op 2 juni 1884, als Burgemeester en Sluismeester. Huwde te Koolkerke in 1841 met Maria Theresia Maenhoudt, dochter van Pieter en Isabella Dejonghe, geboren te Dudzele op 28 februari 1814 en overleden te Koolkerke op 5 aug 1879. Uit dit huwelijk werden te Koolkerke twaalf kinderen geboren:

 1. Josephus Jacobus, geb. 8 juli 1841. Huwde te Koolkerke in 1866 met Nathalie Maria De Beuckelaere uit Snellegem, van wie zes kinderen.
 2. Petrus Jacobus, geb 18 nov. 1842, huwde te Koolkerke in 1872 met Maria Theresia Vanden Briele; geen kinderen.
 3. Leopold Frans, geb. 17 sept. 1844, huwde te Assebroek in 1876 met Juliana Justina Cornellie, van wie twaalf kinderen; waaronder vijf in Vlissegem en zeven in Oostkerke.
 4. Casimier Jacob, geb. 27 dec. 1846 en overl. te Brugge 6 maart 1936. Huwde te Koolkerke in 1880 met Stephanie Dombrecht, geb. te Koolkerke 27 nov. 1855 en overl. te Brugge 15 nov. 1902; van wie twaalf kinderen.
 5. Eugenie Francisca, geb. 1 juli 1849; huwde met Carolus Vanden Briele; geen kinderen.
 6. Franciscus Aloysius, geb. 30 april 1851 en overleden te Oostkerke 10 mei 1926. Gedurende meer dan 25 jaar burgemeester der gemeente; huwde te Koolkerke in 1878 met Rosalie Devlieghere geb. te Oedelem 16 sept. 1849 en overl. te Oostkerke 8 april 1931; van wie acht kinderen.
 7. August Jacob, geb. 28 juni 1853 en huwde te Koolkerke in 1879 met Leonie Maria Splets; van wie acht kinderen, o.a. in Brussel.
 8. Virginie Maria, geb. 25 mei 1855 en overleden te Bergen 21 juli 1941. Huwde te Koolkerke in 1889 met A1phonse Marie Joseph Joannes Ghilenus van Caloen geb. te Brugge 12 sept 1852 en overl. te Koolkerke 6 maart 1928; van wie 2 dochters.
 9. Charles Bernard, geb. 11 maart 1857 en overl. te Brugge 26 sept 1930. Huwde met Emerentia Coulier, met Julie Ramandt en met Melanie Missiaen, van wie vijf kind..
 10. Ludovicus Jacob, geb. 30 april 1860 en overleden te Koolkerke 14 mei 1932. Huwde te Lapscheure in 1893 met Euphrasie Van Damme, geb. te Lapscheure 11 jan. 1861 en overl. te Koolkerke 7 febr. 1933; van wie tien kinderen.
 11. Adolf Gustaaf, geb. 22 mei 1862 en overl. te Lapscheure 2 nov. 1924. Huwde te Lapscheure in 1903 met Emma Maria Timmerman, weduwe Joannes Van Maldegem, geb. te St-Kruis 6 aug. 1861 en overl. te Lapscheure 9 sept. 1926; van wie een dochter Gabrielle.
 12. Elisa Caroline, geb. 12 aug. 1864 en overl. te Oostende 31 aug. 1914. Huwde te Koolkerke in 1890 met Franciscus Provoost, geb. te Oostkerke 7 dec. 1864 en overl. te Oostende 16 dec. 1937; van wie vijf kinderen.

IV. Bernardus Francis Strubbe geboren op 1 juni 1819 en overleden te Oostkerke op 1 augustus 1822.

Alle inlichtingen nopens de familie Strubbe, zijn altijd welkom. Mochten er gegevens ontbreken, die zullen we met veel genoegen bij een nieuwe uitgave aanvullen.

M. V. P. - Lapscheure.


Kennisgeving: Een vereniging die de niet-beroepsarcheologen groepeert.

De “Archeologische Vereniging van België” , die het merendeel der Kringen en Zelfstandige oudheidkundigen groepeert, die zich aktief met archeologische opzoekingen bezighouden, heeft een algemene vergadering gehouden, tijdens dewelke zij tot een V.Z.W. werd omgevormd en zij haar bestuur heeft samengesteld.

De vereniging verlangt geenszins de bestaande Kringen te verdringen.

Zij heeft tot doel : Het vrijwaren van de belangen van de niet-beroepsarcheologie, de niet-beroepsarcheologen onderling te helpen en de samenwerking tussen alle oudheidkundigen te bevorderen, met het oog op de vooruitgang van de Archeologie in België.

Sekretaris : Roger Crois, Greenhillstraat 38 , Sint-Michiels , Brugge.

De "Strubbe's" te Oostkerke

M. V. P. - Lapscheure

Rond de poldertorens
1964
02
054-056
Achiel Calus
2016-01-12 09:45:15

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.