headerbg bl

Welkom

Toen Sinterklaas nog arm was

Pierre Vantorre

Het document opgedrukt hierboven brengt ons terug naar het "Sint Niklaasfeest voor Arme Kinderen“ van 5 december 1933, Maar in 1933 was het niet de eerste en ook niet de laatste keer dat er te Heist sinterklaasfeest voor arme kinderen werd geprogrammeerd. ‘t Was allemaal begonnen na de eerste wereldoorlog en heeft geduurd tot aan wereldoorlog nummer twee.

Het feest was een hele opzet. Met muziek op kop, trok de sinterklaasstoet door de straten van Heist en Gusten Vandenbroele voerde de Sint naar het stadhuis alwaar de geschenken werden uitgereikt, niet alleen aan de kinderen maar ook aan de ouders.

Wat ze allemaal kregen? De kinderen werden bedacht met een speeltuig, appelsienen, speculoos en chocolade. Voor de ouders was er flanel (vroeger veel gebruikte stof om ondergoed van te maken), sjerpen, kousen, hemden, schorten, slaapkleedjes enz.. naar keus bij de inschrijving. Als toemaatje een koekebrood van 1 of 2 kilo.
 
Hoeveel het toen allemaal kostte? Flanel: 3,50 fr/m. Om een onderhemd te maken had men voor 11 fr flanel nodig. Stof voor een schortje: 7 tot 10 fr/m., slaapkleed: 8 tot 11 fr/m., een sjerp 8 fr en een kist appelsienen 135 fr. Een reep chocolade 0,50 fr en een kramiek 7,50 – 6 - 5 of 4 fr naargelang het gewicht.

Van zo een sinterklaasfeest genoten ongeveer 200 gezinnen met totaal 500 kinderen van 2 tot 10 jaar.

Op basis van welke normen de “armen” van de “rijken“ werden gescheiden werd niet achterhaald. Wel is geweten dat het feestcomiteit het ganse jaar door geld inzamelde ten bate van het feest. Vooral tijdens de zomermaanden werd naar financiële steun gezocht t.g.v. kinderfeesten, zwemfeesten in de “Lac van Heist“, de bloemenstoet, confetti-avonden, rijwielwedstrijden, verhuring van stoelen (concerten) enz… Het comiteit kon ook nog rekenen op de steun van hoteliers en nog heel wat andere sympathisanten.

In 1933 was het feestcomiteit samengesteld als volgt: Voorzitter Dr. E. Leclercq, Secretaris-schatbewaarder, René Vanpoucke, Leden: F. Demyttenaere (burgemeester), A. Martony (schepen), Frans Degroote (schepen) Camiel Vantorre, H. Goetinck, Willem Dhauw , Albert Slabbinck, René Daix, René Dauw en A. Teirlinck.

Toen Sinterklaas nog arm was

Pierre Vantorre

Heyst Leeft
1982
1
020-021
Ludo Sterkens
2015-04-03 11:05:04

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.