headerbg bl

Welkom

6.   Ramskapelle - De Nieuwe Weg

(Kortere mededelingen 1962-03)

Maurits Coornaert

Nu moeten we enkele gegevens samenbrengen in verband met de wegen-werken te Ramskapelle. Door het aanleggen van de nieuwe baan dwars door de weiden ten westen van het dorp, liggen er nu reeds vier wegen van uit het zuidoosten dicht naast elkaar.

Een stuk van de eerste weg hebben we gevonden in de weiden links en rechts van de makadambaan in aanleg, die we de vierde weg zullen noemen. De rug van die oudste weg is nog te zien in het grasveld.

Bedoeld stuk weg vertrekt van een oude woning, waarover verder, en komt aan bij de molen. Samen met de molen en de weide rond de molen, behoorde dit einde weg toe aan de heer van Maldegem. Links en rechts ervan lagen percelen van de heer van Oostkerke en van de heer van Dudzele. Het feit dat dit stuk midden door het begin, het 82e van Reigaartsvliet, loopt en niet de grens van het begin vormt zoals de latere, tweede weg, wijst er op dat het al vroeg in onbruik moet geraakt zijn.

Van aan de verdwenen woning werd ongeveer 200 m, meer oostelijk, een tweede bochtvormige vertakking in gebruik genomen. Deze bocht, samen met een kleinere bocht ten noorden van het dorp, werd verlaten nadat de derde weg gemaakt was.

In 1765 namelijk werd de weg van uit Heist doorheen het dorp Ramskapelle een beetje rechtgetrokken en gekassijd. Ten zuiden van het dorp, heeft men doorheen de velden gesneden tussen de eerste en de tweede wegin. Een weinig ten Zuiden van de verdwenen hoeve is men dan rechtdoor gegaan naar de kalsijde van Dudzele op Westkapelle.

2015 06 05 132450Verklaring bij de Kaart hierboven

1. De kerk van Ramskapelle
2. De Molen
3.  Oude steenbakkerij in het 67e begin van Reigaartsvliet
4.  idem                        66e begin van    idem
5   idem                        65e begin  van   idem
6. Oude bewoning in het 82e begin van Reigaartsvliet
7   idem                         33e begin van   idem
8. Oude steenbakkerij in het 62e begin van Reigaartsvliet
A A   :   Eerste weg
B B   :   Tweede weg
C C   :    Derde weg
D D   :   Nieuwe, vierde weg  

Deze derde weg voldeed reeds lang niet meer aan de eisen van het moderne verkeer. Hij is nu grotendeels opgenomen in de nieuwe, brede en rechte makadambaan. Deze baan wordt nu doorgetrokken ten westen van het dorp om het verkeer het rijden door de nauwe dorpsstraat te besparen.

Dit nieuwe wegstuk doorheen de weiden verloopt als volgt: van het zuiden uit snijdt het door de hoogte van de oude bewoning, loopt dan langs de oostzijde van de eerste weg, trekt over die eerste weg, en vervolgens over ie Noordwatergang, komt dan doorheen de laadplaats en het terrein van de beschreven moefenbakkerij in het 67e begin, en al over de kleine verlaten bocht van de tweede weg, mondt de vierde weg op de eigenlijke baan naar Heist uit.

Ramskapelle : de nieuwe weg

Maurits Coornaert

Rond de poldertorens
1962
3
108-111
Achiel Calus
2015-06-05 13:42:59

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.