headerbg bl

Welkom

7.KONINKLIJKE HARMONIE SINT CECILIA HEIST onder benaming fanfare maatschappij noordenklank werd de huidige vereniging gesticht op hot einde van de voorbije eeuw zeker voor 1895Het bestuur bestond toen uit de voorzitter X. Baervoets do sekretarisWalgraeve de penningmeester X, Bailliu en de Heren L. Van Hove, H. vandeputte X, Maes on Is, Lybeer als ledenIn J908 word het korps hervormd en kreeg het de naam HARMONIE ST. CECILIAvoorzitter werd toen A; Van Isacker on X. Ackx als sekretarisIn 1933 nam Edmond Daveloose het voorzitterschap op zich en had als sekretaris de Heer T. Leliaert . Toen voorzitter in 1960 overleed nam de Heer Everaert bij gestaan door do Heer ackx hot roer in handen,In 1966 had opnieuw een bestuurshervorming plaats De Hoer A, Everaert werd ere voorzitter de Heer X. &okr word voorzitter do Heer J. Stroobandt word sekretaris terwijl T. Leliaert penningmeester benoemd word,In hetzelfde jaar word voor hot eerst een beroepsmusicus als dirigent aangeworven, met name de Heer Delos Meteen kon de fanfare hot predicaat koninklijk toegeeigend wordenSedert.1969 neemt de KonjnU:Ljke,Iiamon:te St Cecills, van Heist doel aan deprovinciale muziektoornoeien het in 1973 promoveerde tot de tweedeafdeling laatste tien jaar steeg hot peil van do prestaties opmerkelijk DO onverpoosde inspanningen van dirigent muzikanten on bestuur zijn hier niet vreemd aan. ook de oprichting van een plaatselijke muziekschool heeft bloeisedert 1970 geeft de harmonie ieder een geslaagd lenteconcert zeerin de smaak valt bij de toehoordersintussen werden de muzikanten In een nieuw uniform Sestokeng nieuw vaandel gewijd, 1972 het korps een periodiek waardoor do muzikale gemeenschap kan medeleven met het on woo verenigingNot de brass band Sint Gerlach Houthem Valkenburg onderhoudt de en uitwisselingen korpsen had de harmonie reeds ontelbare on buiten de gemeenteToen 'in 1 1974 het 1 h achtverbond van de oostkust werd opgericht beet heist nethot eerste festival de spite af en bewees dat do amateuristische blaasmuziekook een ware verrijking kan betekene op kultureel vlak voor de leden.K, AA Ackx voorzitter

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Heist

Redactie

Heyst Leeft
1976
01
007-007
2018-08-14 17:23:10

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.