headerbg bl

Welkom

De Duinengalm

Sedert de stichting van de vereniging in 1878 werd de wip herhaaldelijk verplaatst.

Daar waar ze aanvankelijk opgericht werd te midden de duinen (in een panne) verhuisde de wip ten gevolge van de verdere uitbouw van Heist in 1890 naar de Sint-Antoniusstraat, in de weide van Constant Van Hove, en later naar de weide van Leopold Gheyle in de Oude Kerkstraat; dit in 1898.

Deze plaats was blijkbaar zeer goed want er werd er geschoten tot In 1955. Op voornoemde plaats wandelde de wip een eerste maal wat oostwaarts om in 1947 een honderdtal meters zuidwaarts te worden opgericht. In 1956 werd de definitieve standplaats van “De Duinengalm” het sportstadium De Taeye, waar men gezien de groei en de bloei van de vereniging in 1965 een tweede wip bijplaatste. Gedurende deze quasi honderd jaar, hadden enkele prominente hoofdmannen de leiding van de vereniging.

Het waren respectievelijk:

van 1878 tot 1897: Leopold Desutter
van 1897 tot 1898: Loon Van Hove
van 1898 tot 1901: Constant van Hove
van 1901 tot 1921: Edmond Van Besien
van 1931 tot 1934: Edmond Bouten

1925 was voor de maatschappij een bijzondere datum, want in dit Jaar mocht De Duinengalm de eretitel van KONINKLIJK dragen. Zoals elke voorname vereniging had deze handbooggilde ook een vaandel. Het nieuwe vaandel werd gewijd in 1936. In 1953 werd het vijfenzeventigjarig bestaan met de nodige luister gevierd.

In het Jaar van de plaatsing van een tweede “perse” werd de Heer Max Desutter kleinzoon van de eerste hoofdman en stichter algemeen verkozen tot erevoorzitter.

Heden wordt reeds de viering van het honderdjarig bestaan van de maatschappij in 1978 met de nodige zorg voorbereid.

De Duinengalm

Redactie

Heyst Leeft
1976
01
002-002
Ludo Sterkens
2018-08-14 17:15:51

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.