headerbg bl

Welkom

De bataljonfeesten van 1962

Pierre Vantorre

Zondag 22 juni 1980 was Heist opnieuw de feestplaats van het 1e Geniebataljon uit Westhoven. Het was zelfs een feest van bijzondere betekenis ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van deze legereenheid.

In een brochure werd een ruim overzicht gebracht van de geschiedenis van het 1e Geniebataljon (1830—1980). Ook de naoorlogse periode, vanaf 20 december 1944, komt erin voor met onderaan de voorlaatste pagina een rubriek “Verbroedering met Heist-aan-zee. Het ontstaan van de verbroederingsfeesten te Heist en het aanvaarden van het peterschap is samengevat in ..... TWEE zinnen.

Nochtans is die zonnige zondag van 24 juni 1962 in het geheugen van de Heistenaars blijven hangen, omdat toen de ganse bevolking zich met dat eerste verbroederingsfeest betrokken voelde.

Reeds de vrijdagavond waren legervrachtwagens en soldaten aangekomen om alles in gereedheid te brengen. Vanaf de zaterdagmiddag leek Heist al op een garnizoensstad.

De verbroederingsdag op zondag 24 juni 1962 begon met een H. Mis in openlucht op het Canadezenplein met daarmee aansluitend de H. Sacramentsprocessie waarin ook soldaten van het 1e Geniebataljon een functie te vervullen hadden.

De voormiddagplechtigheden werden besloten met een receptie in het stadhuis, alwaar talrijke genodigden luisterden naar de toespraken van burgemeester de Gheldere en Kolonel Temmerman.

In de namiddag kon men op het gemeentelijk sportstadion genieten van een gevarieerd schouwspel met o.a. een wapenschouw, turnoefeningen, gevechtsdril en zelfs het tot ontploffing brengen van enkele “thunder flash“. Het militair festijn werd opgeluisterd door de “Heistse Klakkertjes“ en het gerenommeerd muziekkorps van de Gidsen.

‘s Avonds zorgde het amusementsorkest van het 1e Geniebataljon voor een geanimeerd dansfeest, in de zaal Ravelingen, dat pas in de vroege ochtenduurtjes eindigde zodat de terugreis naar Duitsland voor vele soldaten een zware (hoofd) dobber werd.

—0—0—0—0—

Voor circa 150 “Bevertjes“ werd het omzeggens een “totaal-verbroedering“ met de Heistse bevolking. Ze kregen immers de gelegenheid om bij Heistse families het avondmaal te gebruiken.

Zo kwam bij mij op zondag 24.6.62 rond 19 u. een geniesoldaat aanbellen. Hij stelde zich voor als Leo Tielens uit Zonhoven (Limburg), s.m. 61/30429 van de 16e Cie Genie. Eerder een bedeesde jongen die enige tijd nodig had om zich aan zijn nieuwe omgeving te wennen. Het werd uiteindelijk toch een prettige ontmoeting. Onze gast vertelde over zijn legerdienst, zijn ouders, zijn broers en zusters en over zijn eigen jeugd in zijn geboorteplaats. Zijn kort verblijf te Heist was hem erg goed meegevallen en hij hoopte nog dikwijls te kunnen terugkeren naar de Noordzee die hij toen voor de eerste keer in zijn leven had gezien.

Na het avondmaal werd nog een hele tijd verder gekeuveld, maar tot mijn verwondering repte Leo geen woord over het dansfeest in Ravelingen.

Omdat hij van de zee hield en het een mooie avond was, stelde ik hem voor een wandeling te maken langs de Zeedijk. Op de terugweg naar huis hoorden we de muziekklanken vanuit de zaal Ravelingen en we sloegen nog even de Kerkstraat in....

Op dat ogenblik had ik echter allang de reden gesnapt van de schijnbare onverschilligheid van soldaat Tielens voor het dansfeest. Na het klassiek weigeringsgebaar aanvaardde hij toch het zakgeld dat ik hem aanbood en Leo stapte lachend Ravelingen binnen. Ik wenste hem veel plezier en met een heimelijke zelfvoldoening keerde ik huiswaarts. Wat is een soldatenleven?

De maandagvoormiddag was ik niet in de gelegenheid afscheid te nemen van Leo Tielens aan het treinstation. Enkele dagen later ontving ik een briefkaart met veel groeten uit Westhoven en nadien viel een brief in de bus (zie pag. 20). Ondanks zijn belofte is Leo tijdens die 18 jaren die verlopen zijn sinds het eerste bataljonfeest nooit meer bij mij thuis geweest. Wel kreeg ik nog enkele jaren een “Gelukkig Nieuwjaar“ toegestuurd. Zal ik hem nog ooit terugzien?

—0—0—0—0—

In 1964 werd door het 1e Geniebataljon een wedstrijd uitgeschreven voor het componeren van het “Marslied van het 1e Geniebataljon“. Laureaat werd Lt. Frison, kapelmeester van de 16e divisiegenie. De tweede prijs ging naar J. Hanniken de op rust gestelde kapelmeester van de zeemacht. In het marslied zijn twee Heistse streekliederen verwerkt, namelijk “Vivat ‘t Noorden“ en “Duinenlied“.

Destijds werd aan ieder muziekkorps die te Heist een concert gaf, gevraagd om de mars van het 1e Geniebataljon op hun programma te plaatsen.

Aldus geschiedde het ook nog eens op zondag 22 juni ‘80 ter gelegenheid van het concert door de muziekkapel van de Belgische Zeemacht, die tevens de eerste uitvoering bracht van de mars van de peterstad Knokke-Heist getoondicht door stadsgenoot H. Vermeersch.

De bataljonfeesten van 1962

Pierre Vantorre

Heyst Leeft
1980
2
018-020
Ludo Sterkens
2015-03-10 09:27:29

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.