Welkom

Cnoc is ier - 26 Heemkring vzw Knokke 1989

2018 08 23 112755

Heemkring die de overleveringen en gebruiken van Knokke in ere houdt, met het achterhalen van geschiedkundige feiten, tevens om het tijdgebeuren voor de toekomst te bewaren.

Sekretariaat:

André Sandelé, De Klerckstraat 3, 8300 Knokke-Heist
tel. 050/60.16.43 (==> MET TEKENING TELEFOON i.p.v. “tel.”)

2018 08 23 112826

De Oosthoek kwam bij het Fort St-Pol. De resten van deze aarden ves­ting bestaan nog bij de straat met dezelfde naam. Het fort werd ingericht in 1626-27, toen de Cantelmo-linie bij het Zwin door de Spanjaarden vanaf het St-Isabella-fort westelijk verlengd werd tot de punt van de St-Paulusdijk (nu Hazegrasstraat).

Dan is het, volgens de overleveringen, kapitein de Fonseca geweest die hier gebleven is bij zijn Knokse uitverkorene. Maar nadat zijn garnizoen uit Fort St-Pol reeds lang vertrokken was, begon heimwee naar Spanje en de zon hem zo te knagen, dat hij op zekere dag verdween. Men meende dat hij in zee verdronken was. Pas zeventien jaren later kwam uit Spanje een brief waarbij hij zijn weduwe zeven kastelen en 100.000 gouden dukaten schonk. Maar zijn ongeletterde vrouw liet zich door een oneerlijke notaris bedotten en deze streek de schat zelf op. Enzovoort. Uit dit alles sproot de legende van de Siska’s. De notaris stierf een wrede dood. In het nageslacht van kapitein de Fonseca werden de dukaten gulden wafels.

Vernieuwd bestuur

In zijn weldra 20-jarig bestaan is Cnoc is ier reeds aan zijn derde voorzitter toe. Na Jimmy De Bruecker, in 1981 overleden, kwam André D'hont het roer in handen nemen. Deze besloot einde 1988 gewoon in het bestuur te blijven en de fakkel werd overgedragen aan Danny Lannoy, er ook vanaf het begin bij.

Met het aangevuld, tevens verjongd bestuur moet de toekomst verzekerd zijn.

Het ledenaantal blijft rond achthonderd.

De ere-leden zijn een steun, ook om het lidmaatschap laag te houden en zo voor iedereen open te stellen.

Sedert de stichting van "Cnoc is ier" zijn verschillende figuren van het eerste uur ons ontvallen. Ditmaal gedenken wij Fons Lierman de echte Knokkenaar die ons doorheen de jaren zoveel wijzer gemaakt heeft over zee en duinpolder. We halen op volgende twee bladzijden enkele herinneringen aan van bestuurslid Fons.

Bestuur:

 • Ere-Voorzitter: Graaf Leopold Lippens
 • Voorzitter: Danny Lannoy, Graaf Jansdijk 290
 • Sekretaris: Andre Sandelé, De Klerckstraat 3
 • Ondervoorzitter: Gaspar Warnier, Notelarenlaan 12
 • Penningmeester: Harold Van Eeckhoutte, Gr Jansdijk 316
 • Kommissaris: Willy Desmedt, Boudewijnlaan 67

Leden:

 • Gerard Adriaenssens, Hazegrasstraat 120
 • Ghislain De Groote, Helmweg 33
 • André D'hont, Zeedijk 639/b47
 • Dirk Overstraete, Lippenslaan 197/b4
 • Yves Tourain, Lippenslaan 73
 • Henk Warnier, Lispannelaan 33

Cnoc is ier

Uittreksels uit dit Jaarboek moeten de bron vermelden. Ieder lid ontvangt Jaarboek (oktober) en Brochure (april).

Een vereniging zonder winstbejag (v.z.w.) - Lidmaatschapsgeld 250 fr. - Ereleden: bijdr. vrij

Te vereffenen bij bestuursleden of op naam penningmeest. Harold Van Eeckhoutte bij een van deze:

Gen. B. 280-0427920-90 -- Kr. B. 478-4202601-29 -- ASLK 001-0596593-22 of op zitdag “Cnoc is ier” iedere woensdag 11-12u Gemeenteplein 3 Knokke

Jaarlijkse werking

 • filmavonden
 • fietstochten
 • onthulling platen
 • ruilbeurzen
 • Bevrijdingsmars
 • tentoonstellingen
 • o.a. Jaarboek en brochures ook te bekomen op zitdagen, ruilbeurs en bij sekretaris André Sandelé, De Klerckstraat 3, 8300 Knokke.

Het lidgeld voor het nieuwe werkjaar moet steeds vereffend zijn tegen het verschijnen van de nieuwe brochure in februari.

Cnoc is ier 1989 - Vernieuwd bestuur

Redactie

Cnocke is Hier
1989
26
001-002
Leonore Kuijken
2018-12-17 09:44:01

Afdrukken