Welkom

1315

Willem, heer van Lissewege en schepen van het Brugse Vrije (1319-1321) huwt met Matilde. Uit het huwelijk wordt een zoon Pieter geboren (1330)

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
27

Afdrukken