Welkom

1242

Sedert 1242 worden de Schepenen van de Vier Ambachten jaarlijks herkozen.

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
23

Afdrukken