headerbg bl

Welkom

1160

Van uit Sint-Donaas heeft de devotie voor St.-Lenaart zich tot de dochterkerk te Dudzele uitgebreid. In die parochie wordt de heilige ca. 1160 reeds druk vereerd. We moeten dan ook aannemen dat St.-Lenaart ten laatsste in de eerste helft van de 12de eeuw een altaar kreeg in de St.-Donaaskerk. De bedevaart naar St.-Lenaart in de St.-Pieterskerk te Dudzele wordt omstreeks 1160 zo belangrijk dat er tussen Sint-Donaas en het kerkbestuur van Dudzele een betwisting ontstaat aangaande de offergaven van de pelgrims. Daar er ook over andere zaken onenigheid bestaat zijn de twee partijen verplicht een scheidingsgerecht te halen.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
36

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.