Welkom

916

In de stichtingsakte van het Kapittel van Sint-Donaas door Graaf Arnoud de Oude in 916 wordt de parochie Oostkerke vermeld.

Julien Opdedrinck

Geschiedkundige snipperingen uit Houcke's verleden en heden
Brugge : van Cappel-Missiaen, s.a - 70 p.
25

Afdrukken