Welkom

Inleiding

Kenmerkend voor het landschap zijn de verschillende dijken, waaronder de vroeger belangrijke Graafjansdijk (1404). De naam werd ontleend aan hertog Jan zonder Vrees. Typisch voor Sint-Jan-in-Eremo zijn de vijf kreken (ca. 65 ha), overblijfselen van de vele overstromingen. De Bentille-, Boere-, Mesure-, Oostpolder- en Roeselarekreek zijn waarschijnlijk oude turfputten. Het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum ‘De Boerekreek’ is een goed uitgebouwd sportcentrum aan de gelijknamige kreek.


Belangrijke gebouwen

Kerk St.-Jan de Doper

Het pittoreske éénbeukige witte Sint-Jan-de-Doperkerkje (1682) is gelegen in de Sint-Janspolder en was eertijds een belangrijk bedevaartsoord. Bij de bouw werd veel herbruikmateriaal gebruikt. Het meubilair is laat 17de en begin 18de eeuws – rococo-interieur – en versterkt de intieme sfeer van dit kerkje. De preekstoel van Hendrik Hagheman) is een merkwaardig element, alsook het hoogaltaar waarin zich een mooi laat 17de eeuws schilderij op paneel bevindt. In juni wordt een bedevaart ter ere van Sint-Jan gehouden. Zoals alle kerken in Sint-Laureins is ook deze het hele jaar door open.

Afdrukken