headerbg bl
HomeGeschiedenisHeemkundige kringenCnocke is HierCnoc is ier 1989 - Vernieuwd bestuur

Cnoc is ier 1989 - Vernieuwd bestuur

26HEEMKRING VzwKNOKKE1989Heemkring die de overleveringen en gebruiken van Knokke in ere houdt, met het achterhalen van geschiedkundige feiten, tevens om het tijdgebeuren voor de toekomst te bewaren.Knokke De Klerckstraat 3Sekretariaat: André Sandelé 8300 Knokke-Heist050/60.16.43West-vlaanderenDe Oosthoek kaam bij het Fort St-Pol. De resten van deze aarden vesting bestaan nog bij de straat met dezelfde naam. Het fort werd ingericht in 1626-27, toen de Cantelmo-linie hij het Zwin door de Spanjaarden vanaf het St-Isabella-fort westelijk verlengd werd tot de punt van de St-Paulus dijk (nu Hazegrasstraat). -Dan is het, volgens de overleveringen, kapitein de Fonseca geweest die hier gebleven is bij zijn Knokse uitverkorene, (haar nadat zijn garnizoen uit fort St-Pol reeds lang vertrokken Was, begon heimwee naar Spanje ende zon hem zo te knagen, dat hij op zekere dag verdween, (hen meende dat hij in zee verdronken was. Pas zeventien jaren later kwam uit Spanje een brief waarbij hij zijn weduwe zeven kastelen en 100.000 gouden dukaten schonk. (haar zijn ongeletterde vrouw liet zich door een oneerlijke notaris bedotten en deze streek de schat zelf op. Enzovoort. Uit dit alles sproot de legende van de Siska's. De notaris stierf een wrede dood. In het nageslacht van kapitein de Fonseca werden de dukaten gulden wafels.VERNIEUWD BESTUURIn zijn weldra 20-jarigbestaan is CHOC IS IER reeds aan zijn derde voorzitter toe. Na Jimmy De' Bruecker, in 1981 overleden, kwam Andre D'hont het roer in handen nemen. Deze besloot einde 1988 gewoon in het bestuur te blijven en de fakkel werd overgedragener ook vanaf het begin bij.Met het aangevuld , tevens verjongd bestuur de toekomst verzekerd zijn.Het ledenaantal blijft rond achthonderd.De ere-leden zijn een steun, ook om het lidmaatschap laag te houden en zo voor iedereen open te stellen.aan Danny Lannoy,moetSedert de stichting van 'CNOC IS IER' zijn verschillende figuren van het eerste uur ons ontvallen. Ditmaal gedenken wij Fons LIERMAN de echte Knokkenaar die ons doorheen de jaren zoveel wijzer gemaakt heeft over zee en duinpolder. We halen op volgende twee bladzijden enkelen herinneringen aan van bestuurslid Fons.Bestuur: Ere-Voorzitter: Graaf Leopold LIPPENSVoorzitter: Danny LANNOY Graaf Dansdijk 290Sekretaris: Andre SANDELE De Klerckstraat 3Ondervoorzitter Gaspar r rrr WARNIER Notelarenlaan 1_'Penningmeester: Harold VAN EECKHOUTTE Gr Dansdijk 316Kommissaris: Willy DESMEDT Boudewijnlaan 67Leden: Gerard ADRIAENSSENS Hazegrasstraat120Ghislain DE GROOTE Helmweg 33Andre D'HONT Zeedijk 639/b47Dirk OVERSTRAETE Lippenslaan 197/b4Yves TOURAIN Lippenslaan 73Henk WARNIER Lispannelaan 33cNOC Is iERUittreksels,uit dit Jaarboek moeten de bron vermelden eder lid ontvangt ;aanboek (oktober) en brochure (april)een vereniging zonder winstbejag (v.z.w.) Lidmaatschapsgeld 250 fr. Ereleden: bijdr.vrfj Te vereffenen bij bestuursleden of op naam penningmeest. Harold Van Eeckhoutte bij een van deze: Gen.B 280-0427920-90 Kr.E. 478-4202601-29 ASLK 001-0596593-22 of op zitdag -Cnoc is ier'ieder woensdag 11-12u Gemeenteplein 3 KnokkeJaarlijkse werking: filmavonden fietstochten. onthulling platen ruilbeurzen Bevrijdingsmars tentoonstellingen o.a.Jaarboek en brochurescok te bekomen op zitdagen, ruilbeursen bij sekretssis André Sandelé De Klerckstraat 3 8300 Knokkeklet lidgeld voor het nieuwe werkjaar moet steeds vereffend zijn tegen het verschijnen var: de nieuw brochure in februari

Cnoc is ier 1989 - Vernieuwd bestuur

Cnocke is Hier
1989
26
001-002
2012-12-31 05:54:56

Afdrukken E-mail

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Contact
Copyright © 2017  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.