Welkom

Vanaf ca. 1150 actieve landwinning door opeenvolgende inpolderingen van buitendijkse aanwassen = landwinst buiten het oudland

  • na de overstroming van het Zwin en de Braakman werd het overstromingsgebied eerst door de aanleg van een dijkring ingeperkt:
    - wat het Zwin betreft: de Krinkeldijk en de Branddijk ca. 1150
    - wat de Braakman betreft: de Waardijk in 1388 en de Landsdijk 1405

landschap_wintein_1200_web De Zwinstreek ca. 1200
Het overstromingsgebied van het Zwin is door nieuwe dijken ingeperkt .Het Zwin is een belangrijke bevaarbare getijdengeul geworden.

landschap_wintein_1550_web De Zwinstreek ca. 1550.
Het polderlandschap is aangegroeid door bedijking van buitendijkse schorren. Anderzijds werd ook veel door het Zwin en de Braakman overstroomd land herpolderd. De eilandjes vóór de kust (zoals Wulpen) verdwijnen in de Westerschelde (de voormalige Honte). Brugge liet tussen de Braakman en het Zwin een kanaal graven (tegen 1516).Van het Zwin blijft slechts een smalle geul over.

Afdrukken